Obs de triangel Welkom op de website van basisschool De Triangel. Hier maken we van leren een feest. basisschool
Adverteren

Obs de triangel
Onderwijs / Basis onderwijs

Adverteren


Menu van deze startpagina Meer informatie Bekijk alle pagina's Admin login Adverteren
 Jouw link hier?
Link toevoegen

 Tips
Jouw link hier?

 Over Obsdetriangel
Welkom op de website van basisschool De Triangel.


 Gaat jouw kind naar school?
Heb jij een kind van 4 jaar en moet hij of zij a Dan is het goed om veel te weten te komen over het reilen en zeilen op de basisschool. Aan de hand van dit artikel informeren we je over allerlei uiteenlopende zaken die op de basisschool aan bod gaan komen. Zo kun je als ouder goed voorbereid aan dit spannende hoofdstuk starten. In dit artikel vertellen we je over vakken die op school gegeven worden, toetsen die afgenomen worden en wat je doen kunt wanneer je kleutertje niet goed mee kan komen op de reguliere school.

Vanaf 4 jaar naar school


In Nederland gaan veel kinderen vanaf dat ze 4 zijn naar de kleuterklas. 4 jaar is een goede leeftijd om te beginnen met het onderwijs in groep 1. Het is echter niet verplicht om met 4 jaar naar school te gaan. De leerplicht geldt pas als een kind 5 is geworden. Dan is onderwijs wel een plicht. Toch is het handig om een kind al op 4 jaar naar school te doen, want het leer dan vroeg omgaan met andere kinderen en wordt meer en beter voorbereid op het leren in de hogere groepen. Bij twijfel kun je in overleg met de leraar beslissen om het op te bouwen en een kleuter in de middag thuis te laten, bijvoorbeeld voor een slaapje.

Basisonderwijs


Wat de naam basisschool al doet vermoeden wordt de basis gelegd voor verder onderwijs. Deze ontwikkeling speelt zich af op veel gebieden, waaronder rekenen, taal, schrijven, spelling, lezen, begrijpend lezen, woordenschat, sociaal-emotionele ontwikkeling, levensbeschouwing, wereldoriƫntatie, media, verkeer en bewegingsleer. Dat zijn er inderdaad veel, maar leerlingen krijgen ze niet tegelijk. In groep 3 leren kinderen lezen en schrijven, waarna in groep 4 het begrijpend lezen en woordenschat een prominente plaats krijgen. Rekenonderwijs begint klein en overzichtelijk en wordt middels mooie leerlijnen steeds wat lastiger, maar wel te volgen als kinderen zich goed ontwikkelen. Sommige vakken vinden elke dag plaats, zoals rekenen, spelling en taal, maar sommige vakken staan slechts eens per week op het menu.

Toetsen


Om de ontwikkeling van kinderen te controleren worden op school toetsen afgenomen. Er is een verschil tussen methodetoetsen en leerlingvolgsysteem-toetsen van Cito. De methodetoetsen vinden gelijk plaats na het afronden van een blok in de klas, maar de Cito-toetsen worden twee keer per jaar gehouden. Ook al zijn de resultaten van methodetoetsen belangrijk, toch worden voornamelijk de Cito-toetsen gebruikt om de resultaten van kinderen in kaar te brengen. Deze toetsen gaan over de doorgaande lijn, staan los van methodes en zijn goed te gebruiken door juffen en meesters. Aan de hand van Cito-toetsen worden eventueel plannen opgesteld om een individu of groep verder te ondersteunen.

Verwijzing speciaal basisonderwijs


Er kunnen tal van redenen zijn dat een kind niet goed mee kan komen op school. Dat kan komen door problemen met leren, maar ook door ongewenst gedrag of door een handicap. Wanneer een kind niet goed mee kan komen op de gewone basisschool kan het naar het speciaal onderwijs worden gestuurd. De school moet wel aan kunnen tonen alles gedaan te hebben om een leerling te begeleiden. Het kan echter zijn dat een kind niet kan worden geholpen en door experts verwezen wordt. Dat kan een nare gebeurtenis zijn voor kinderen en hun ouders, maar de ervaring leert dat het sbo (speciaal basisonderwijs) heel goed kan bepalen wat een zorgbehoeftig kind van school nodig heeft en daarop in kan zetten.

Meer info


Hoewel we hier onderwijs geven dat goed georganiseerd is, is niet alles duidelijk. Meer informatie over onderwijs vind je dan ook op de website van de overheid . Maar schroom ook niet om op bezoek te gaan op de school of de toekomstige school. De kaders voor het onderwijs worden door de overheid opgesteld, maar iedere school kan daar zelf keuzes in maken. Scholen kunnen onderling behoorlijk verschillen en dat maakt het mogelijk om te kunnen kiezen uit allerlei scholen. Op School is een afspraak zo gemaakt en directies vinden het maar al te leuk om ouders te mogen verwelkomen voor een praatje of een rondleiding.


Meester Jeffrey
Meester Julian
Meester Kees
Meester Alex
Op weg naar school
Meester Karel
Juf Mirjam
Juf Margot

 Link plaatsen
Link toevoegen

 Adverteren
Link plaatsen

 Basisonderwijs
Basisonderwijs


Juf Tessa
Citotrainers

 Basisscholen
Basisscholen


OBS De Veldrakker
Talent school
OBS De Bosuil
Onderwijs in kaart
Scholenwijzer
Juf Janneke
Ichthusschool in Zoutkamp
OBS De Krullevaar
OBS Vinkenbuurt
OBS De Heidehoek

 Linkplaatsing
Link plaatsen

 Dashboard
Linkplaatsing
Link ruilen
Opgericht: 22-02-2024
Gewijzigd: 05-07-2024
Rubrieken: 4
Links: 20
Adverteren
Mail webmaster
 © 2003 - 10sec.nl - Eigen 10sec startpagina